Praktisk info

 

 

För att ditt boende ska vara smidigt och för att föreningens tillgångar ska skötas om finns en del praktiskt informartion som alla behöver känna till.

 

Värmepumparna

Föreningen äger värmepumparna som finns i varje lägenhet, men det är medlemmmen som ansvarar för att den underhålls. Kontakta styrelsen om du behöver hjälp med reparationer eller byte av frånluftsvärmepump.

 

 

Skötselordning för luftvärmepump ElektroStandard/IVT 550

1. Rengöring av luftfilter

(varannan månad)

Ett rent luftfilter är ett villkor för att värmepumpen ska fungera. Skölj av filtret eller dammsug av det. Rött fast sken från signallampan är ett tecken på att du slarvat med rengöringen.

 

 

Starta pumpen igen genom att trycka ”Till” på ”återställning tryckvakt"-knappen, annars värmer inte pumpen vattnet.

 

2. Rengöring av tak- eller väggventiler

(två gånger per år)

DRA försiktigt ut hela ventilen, inte skruva. Tvätta i milt diskmedel utan att rubba inställningen. Låt torka och sätt tillbaka. När din anläggning startas upp får varje ventil sin individuella inställning. Rengör därför en ventil i taget, så du inte blandar ihop dem.

 

3. Spola igenom (motionera) säkerhetsventilen för varmvatten i kopplingsutrymmet (fyra gånger per år)

Säkerhetsventilen (avtappn) för varmvatten spolas igenom när du öppnar den en kort stund. Passa samtidigt på att känna efter om spillvattenkoppen är ren samt att alla kopplingar och skarvar är täta och torra.

 

OBS: Stäng aldrig av pumpen, då försvinner ventilationen och

den drar mer ström när du sätter på den igen!

 

För fullständig manual, googla på IVT 550 handledning

 

Inre underhåll

Medlemmen ansvarar själv för inre underhåll. Eventuella ändringar i lägenheten skall ske först efter det man talat med styrelsen!

 

Yttre underhåll

Föreningen ombesörjer målning av hus och carportar. Underhållet för det tryckimpregnerade virket på altaner, balkonger och trappräcken ska dock medlemmarna själva sköta om. Det är viktigt att detta görs regelbundet för att våra hus skall vara i ett bra skick. Beträffande det yttre så skall man alltid ta kontakt med styrelsen innan man gör några förändringar eller fasta installationer.

 

Grönytor & Snöröjning

Gemensamma grönytor och häckar sköts av entreprenörer medan grönytor och dylikt som hör till bostadsrätterna sköts av de ägare som bor i markplan. För snöröjning anlitas Farmartjänst.

 

Vid bron finns en stor kompostlåda där man lägger trädgårdsavfall.

 
Föreningens redskap (finns i förråd på Mörtvägen)
Föreningen äger två gräsklippare, en elektrisk häcksax, en högtryckstvätt samt några trädgårdsredskap. Dessa står i ett förråd innanför soprummet på Mörtvägen. Nyckel finns att
låna av styrelsen. Det finns en bensindriven och en elektrisk gräsklippare med uppsamlare.
 
Bensingräsklipparen får endast tankas med 4-takts Alkylatbensin.
Tänk på att läsa instruktionerna för högtryckstvätten innan användning.
 
Sopor & Återvinningskort
I föreningens soprum på Abborrvägen & på Mörtvägen har vi tömning av:
• Hushållssopor
• Kompost
• Glas
• Tidningspapper
 
Från och med juni 2013 ska vi alla slänga vårt matavfall i bruna papperspåsar som sedan läggs i de bruna tunnorna. Påsar finns i soprummen. När de börjar ta slut beställer man nya hos Renova på 0300-73535.I de gröna tunnorna får inget matavfall slängas.
 
Andra sopor som kartonger, wellpapp, cellplast, metall, batterier och glödlampor måste man själv lämna på en återvinningsstation (den närmaste är brevid Annebergskiosken) eller på återvinningscentralerna Klovsten eller Barnamossen.
 
För att lämna avfall på en återvinningscentral i Kungsbacka behöver du ett återvinningskort. Sju fria besök gäller för bostadsrätter. Om du behöver göra fler besök utöver dessa sju ta kontakt med någon i styrelsen. Återvinningskortet är kopplat till lägenheten. När du flyttar måste kortet lämnas över till den nya ägaren. Om kortet har kommit bort, kontakta styrelsen.
 
Soptunnorna i våra soprum och på Gäddvägen töms varje vecka på fredagar.
 
Kabel-TV
Vi har fr o m januari 2018 kabel-TV via fiber från Viasat. Alla lägenheter har fått en fiber-TV_box samt programkort av Viasat. Vi har även kvar utrustningen för de fria marksända kanalerna, så de skickas ut till alla analoga antennuttag i våra lägenheter.
 
Cykelförråd
I våra cykelförråd är det endast tillåtet att ställa cyklar. Om ni vet med er att ni har cyklar i cykelförrådet som kan rensas bort så gör gärna det.
 
Parkeringar.
Till varje lägenhet tillhör det en parkering som är märkt med husnummer. Vill man ha motorvärmare finns den möjligheten för 60kr/mån. Utöver dessa boendeparkeringar finns det 12 stycken gästparkeringar.

 

 

Brf Lerberg 1 ©

 Brf Lerberg 1